Alat bantu dengar menggunakan dan membeli pengetahuan